BKF anbefaler at alle galleriaftaler indgås skriftligt.

Forbundet har opstillet følgende vejledende vilkår for galleriaftaler:

  • Provision ved salg af værker forhandles individuelt indenfor en ramme på 25 50 procent af salgsprisen.
  • Formidling eller koordinering af udsmykningsopgaver forhandles individuelt inden for en ramme på 10 25 procent af opgavens samlede pris.
  • Galleriet betaler transport af værker til og fra galleriet.
  • Galleriet afholder udgiften til forsikring af værker.
  • Galleriet betaler særskilt honorar til kunstneren for foredrag, promovering m.v.

BKF har udarbejdet standardaftaler til brug ved samarbejde med gallerier. Du finder standardaftalerne her…

BKF har desuden udarbejdet en vejledning til faktura ved anvisningssalg. Anvisningssalg – vejledning faktura

Kunstnermoms på gallerier
Momsregistrerede kunstnere skal være opmærksomme på, at salg gennem et galleri skal foregå som et anvisningssalg, for at kunne anvende den fordelagtige kunstnermoms. Der knytter sig også en række krav til udskrivningen af  faktura for at kunne anvende kunstnermomsen.

Bruttoprincip og galleriprovision
BKF anbefaler at betaling af galleriprovision sker efter et bruttoprincip, således at salgsummen inkl. moms fordeles mellem kunstner og galleri i henhold til den aftalte fordelingsprocent.

Enkelte gallerier er i de senere år begyndt at afregne betaling til kunstneren efter et nettoprincip. Dette medfører, at fordelingsprocenten mellem kunstner og galleri forskydes og at kunstneren opnår et tab ved at benytte denne afregningsmetode.

Forskellen mellem bruttoprincip og nettoprincip kan illustreres ved følgende eksempel:

Ved et salg på kr. 75.000 er fordelingsprocent aftalt til 50 – altså 50/50 til kunstner og galleri.

Bruttooprincip ……………………………37.500
Nettoprincip …………………………….. 30.356
Forskel ……………………………………..  7.144

Bruttoprincip:

Salgspris inkl. moms …………………… 75.000
Galleriprovision inkl. moms ………….  37.500
Kunstnerens andel ……………………… 37.500

Nettoprincip:

Salgspris inkl. moms ………………………………………………….75.000
Kunstnermoms ………………………………………………………….. 3.571
Salgspris ekskl. moms (100/105 af kr. 75.000) ……………….. 71.429

Galleriandel (50 % ekskl. moms) ………….  35.715
Gallerimoms (25 % af 35.715) ……………..   8.929
Galleriandel i alt ………………………………  44.644
Kunstnerens andel …………………………….  30.356